Abilify 30 Mg 28 Tablet
Endikasyonlar:
Yeni nesil antipsikotik.

Dozaj:
Yetişkinde 10-30mg/gün.

Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontraendikasyon:
Aşırı duyarlılık.

İlaç Etkileşimi:
Alkol ve diğer SSS depresanları, antihipertansifler, CYP3A4(örn ketokonazol) veya CYP2D6 (örn kinidin, fluoxetine, paroxetine)ilişkili ilaçlar.

Yan etkiler:
Konstipasyon, akatizi, sedasyon, tremor, ekstrapiramidalbelirtiler, bulantı, kusma, dispepsi, yorgunluk, artralji, baş ağrısı.

Kısıtlamalar:
Yeni nesil(atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon,amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine,Sertindol)oral formlarının, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veya nöroloji (erişkinve çocuk) uzman hekimleri tarafından, parenteral formlarının iseyalnızca psikiyatri (erişkin ve çocuk) uzman hekimleri tarafındanreçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Yeni nesil (atipik) antipsikotikler, psikiyatri (erişkin ve çocuk) veyanöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafındandüzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafındanda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tümhekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.
Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerinparenteral formlarının, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç)klinik şartlarda, tek doz olarak, diğer hekimler tarafından reçeteedilmesi halinde bedelleri ödenir.
Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veyageriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden biri tarafındandüzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafındanda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Aripiprazolün; bipolar I bozukluğun akut mani epizotlarının tedavisiendikasyonunda, çeşitli nedenlerle diğer ilaçların kullanılamadığı yada etkisiz kaldığının hasta adına düzenlenen raporda ya da reçetedebelirtilmesi kaydı ile reçetelenmesi halinde bedeli ödenir.
Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek ilaç kullanım raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir.